Sözlükte "düzen" ne demek?

1. Belli yöntemi ilke ya da yasalara göre kurulmuş olan durum, uyum, nizam, sistem; bir devletin bellibaşlı ilkeleri bakımından yönetimde tuttuğu yol, yönetim biçimi, rejim.
2. Soyut ve somut nesnelerin bir sıraya, bir ereğe, bir amaca göre sıralanması; toplumsal bir yapı içinde öğelerin bütüne, bütünün öğelere ve öğelerin birbirlerine göre ilişkilerinin tümü.
3. Yerleştirme, tertip; müzik aygıtlarında ses ayarı, akort.

Düzen kelimesinin ingilizcesi

[duzen] v. call du>du, address someone using the du>du form
n. dose, portion
n. order, regularity, regulation, formation, arrangement, coordination, harmony, system, orderliness, array, contexture, convention, cosmos, disposal, disposition, get up, layout, make up, method, regime, right, scheme, trim